نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پروگرامر سانا AVR / 8051 / Serial I2C EEPROM 24CXX / 93CXX USB Programmer نوشته شده توسط لاچینی 10788
پروگرامر EEPROM FLASH BIOS, ECU سری 24Cxxx و 25XXX ، بایوس، مادر برد و مانیتور نوشته شده توسط لاچینی 3625
تستر سانا USB IC Tester نوشته شده توسط لاچینی 5462
برای حمایت از ما امتیاز دهید